הפסקת חשמל ונעילה

תג נעילהמערכת היא אמצעי שאומץ באופן נרחב לשליטה באנרגיה מסוכנת של ציוד ומתקנים אוטומציה (להלן ציוד ומתקנים).מקורו של אמצעי זה מארצות הברית ונחשב לאחד האמצעים היעילים לשליטה באנרגיה מסוכנת.אבל "קח" בשימוש, לעתים קרובות גם מתמודדים עם בעיות רבות.דוגמה טיפוסית היאתג נעילה, כלומר לכולם יש מנעול.ללא קשר להקמה ובקרה של התהליך והמערכת, כל משימה המתבצעת על הציוד והמתקנים מוגנת על ידיתג נעילה, וכתוצאה מכך סתירות רבות בבטיחות ובייצור.

Dingtalk_20211225104855


זמן פרסום: ינואר-12-2022